Redovna sednica skupštine Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova je održana u subotu 20.aprila 2019.godine sa početkom u 17:00h, u tribinskoj sali na prvom spratu Doma omladine Beograda, ul.Makedonska br.22.
Redovnu sednicu Skupštine otvorio je predsednik Udruženja Grahovljana i prijatelja Bosanskog Grahova Branko Trivan, pozdravivši članove Udruženja i goste poželevši dobrodošlicu svim prisutnima.
Nakon usvajanja Dnevnog reda, izbora članova radnih tela, prisutni članovi Udruženja usvojili su sledeća akta :

1. Usvajanje zapisnika sa sednice Skupštine održane 08.12.2017.

2. Razmatranje i usvajanje:
a. Izveštaja o radu za 2017. i 2018.godinu,
b. Finansijskog izveštaja za 2017. i 2018.godinu,
c. Izveštaja Nadzornog odbora za 2017. i 2018.godinu,

3. Program rada za 2019. godinu,

4. Verifikaciju izabranih članova Izvršnog odbora

Na sednici se razgovaralo o raznim pitanjima:
Projektima koji su s početka ove 2019. godine organizovani (Uručenje Božićnih paketića deci Grahova kao i organizovanje Zavičajne večeri 02.03.2019)
Pitanjima koja su vezana za planirane buduće projekte u tekućoj 2019.godini (Organizovanje i održavanje škole Srpskog jezika, pokretanje radionice za izradu narodnih nošnji za koje je Udruženje apliciralo kod Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu; podršku i učestvovanje u sredjivanju Parohijskog doma u Grahovu za čiju su inicijativu zaslužni naši zemljaci u Americi; organizovanje drugih kreativnih aktivnosti kao što su: formiranje škole fudbala u Bosanskom Grahovu; organizovanje turističkih tura i obilazaka naših prirodnih lepota,podržavanje i pomaganje u organizovanju održavanja manifestacija u okviru kojih bi se promovisale prirodne lepote kao i turistički i privredni potencijal Grahova)
Potom se prisutnima obratio Galić Vladimir iznevši izveštaj nadzornog odbora za rad Udruženja u periodu od novebra 2017. do kraja 2018. godine kao i Gvero Žarko analizirajući zadatke koji su postavljeni pred novo rukovodstvo prilikom preuzimanja dužnosti te njihovo rešavanje .
Prisutnima na sednici Skupštine se obratio i predsednik Saveta počasnih članova Udruženja Uroš Vukobrat koji je izneo veoma bitnu informaciju za istoriju našeg kraja o postavljanju Spomen ploče u selu Tiškovac,Opština Bos.Grahovo, u čast vođe Srpskog ustanka 1875. Goluba Babića.

Celokupnu dokumentaciju vezanu za sednicu kao i rad Udruženja Grahovljana i prijatelja Bos.Grahova možete da vidite na našoj internet prezentaciji http://www.grahovo.org/dokumentacija/

1. Izveštaj o radu Udruženja za 2017. i 2018.godinu
2. Izveštaj Nadzornog odbora Skupštine Udruženja za period januar 2018-decembar 2018 godine
3. Finansijski izveštaj za 2017.god (
http://www.grahovo.org/dokumentacija/ )
4. Finansijski izveštaj za 2018.god (
http://www.grahovo.org/dokumentacija/ )
5. Programsku orijentaciju Udruženja za period od 2018.-2022.god
6. Plan aktivnosti Udruženja za 2019.godinu

Ostavi komentar