Preodac je selo koje se nalazi na opštini Bosansko Grahovo, a sve do 1963. godine je bilo i sedište opštine kada je ukinuta i podeljena između opština Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč.

Pre zadnjeg rata u selu su postojale: škola, pošta, dom kulture, dom penzionera i crkva Svete Trojice, a sada je gotovo sve uništeno. Od preratnih 400 stanovnika u selo se vratilo za sada tek oko 30-ak.

Kada se vratimo u prošlost  80-ih godina prošlog veka podsetićemo se činjenice da je Preodac bio proglašen među najlepšim selima u Evropi. Imalo je preko 300 izvora pitke vode, a danas ih je sve manje. Vodotok Brzica izbija ispod Babine Grede, a Mlin ispod Vranjuse. Sastaju se jedan sa drugim i tek tada dobijaju ime Šator. Zbog mnoštva izvora i vodotoka selo je uvek bilo bogato vodenicama.

Samo selo je zdelastog oblika, a sredina mu je najniža i podvodna. Verovatno je ime dobilo od svog položaja koji omogućava da ovuda prolazi put iz severnog dela Glamočkog u Grahovsko polje i najjužnija sela Gornjeg Unca (prelazilo, prehodilo).

Preodac leži na tromeđi opština Bosansko Grahovo, Drvar i Glamoč. Kroz selo protiče reka Unac koja u svom gornjem delu ide od Šatorskog jezera od kog i nastaje. Selo je ispod planine Šator, a sa južne strane ga opasuju delovi Vrščić i Vranjuša. Sa istoka su padina Strmac i šuma Balinjača, a sa severne strane ima vise bregova među kojima se istice Kuk. Od starina ovde ima u severo-istočnom prikrajku sela Crkvina blizu potoka Šatora.
Dobro se vidi temelj celog zida i oltarske krivine. Oltar je sa istočne strane .

Od Crkvine vodi put na brežuljak Gradinu gde se vide dobro očuvani ostaci srednjovekovne “Momčilove kule” koji nažalost nikad nisu istraženi do kraja tako da se o vremenu gradnje  moze samo predpostavljati. Ono sto je sigurno da se radi o monumentalnoj građevini koju je sagradio neko od bosanskih vladara ili njegov bliži rođak.

U Preodac su prve porodice naseljenje pre 200 i više godina. Po predanjima najstarijih stanovnika Preodac je bio pre njihovog dolaska sasvim pust.