Grahovsko polje  je kraško polje smešteno u zapadnom delu Bosne i Hercegovine na oko 800 m.n.v površine i oko 80km2, dugo oko 29km, a široko izmedju 2km-4.5km. Prostire se izmedju planina Šator, Dinara, Uilica, Jadovnik i Staretina. Polje se sastoji od dva manja – Pašića polja i Resenovačkog polja. Na jugoistoku preko Pašića polja prelazi u Livanjsko polje (Crnoluško i Ždralovac). Na severu iz Resenovačkog polja pruža se prevoj prema Drvaru (Ploče 985m nadmorske visine) i uvala ka Srbu. Prevoj preko Stožišta izmedju Dinare i Uilice (Derala 965m nadmorske visine) je prolaz na zapad prema Kninu. Tičevska visoravan (1098 m.n.v) je prolaz na istok ka Glamoču. Na području Grahovskog polja značajno je nalazište gline za proizvodnju cigle i crepa koje je eksploatisano više od 50 godina. U hidrografskom pogledu Grahovsko polje podeljeno je na slivove Crnog i Jadranskog mora. Vododjelnica je u mestu Begovac, poznat u narodu pod nazivom Dijelovi. U polju je prirodno Pečenačko jezero i veštačko jezero u Borovači. Grahovsko polje je pod uticajem mediteranske i kontinentalne klime sa dugim i jakim zimama, a kratkim i toplim letima. Ovo područje zbog svog položaja ima veoma veliki broj sunčanih dana u godini. Uz obilje kraških tvorevina u krečnjačkom masivu ovim poljem protiču reke Korana i Stražbenica. U području sela Resanovaca nalazi se jedan od najvećih speleoloških sistema u BiH, tu je pećina Ledenica. U Dinarskom kraju postoji mnogo ostataka ranijih civilizacija. Rimljanima je trebalo tri veka da pokore Ilire (iz plemena Dicioni) koji su naseljavali područje Dinarida, inače slabo prohodno i isprekidano planinskim vencima. Bilo je naseljeno još u vreme neandertalaca. Rimljani su napravili nekoliko naselja i saobraćajnica. Šumarstvo i stočarstvo su bile i ostale glavne privredne grane ovog kraja.

Ostavi komentar