Pravo da glasaju izvan Bosne i Hercegovine na opštim izborima u BiH, koje će se održati 7. oktobra 2018. godine, imaju dvije kategorije građana:

1. Izbjegla lica iz Bosne i Hercegovine koja su se nalazila na popisu stanovništva 1991.

Izbjegla lica koja žive van BiH, a žele da učestvuju na izborima, moraju da se prijave za glasanje do 24 .jula, a prvi korak je da popune obrazac prijave za glasanje van BiH PRP-1.

Dokumenti koja treba dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji su:

• popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1
• kopiju jednog identifikacionog dokumenta (pasoš, vozačka dozvola, važeća lična isprava izdata od zemlje domaćina i izbjeglički karton izdat od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne organizacije),
• uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH,
• dokaz o prebivalištu u BiH (kopija potvrde o prebivalištu u BiH ili kopija lične karte u cijelosti iz 1991. godine ili iz perioda od popisa do perioda sticanja statusa izbjeglog lica).

Ukoliko izbjeglo lice iz BiH ne dostavi dokaz o prebivalištu u BiH, Centralna izborna komisija BiH će provjerom utvrditi da li se nalazi na popisu stanovništva iz 1991. godine. Ukoliko se izbjeglo lice iz BiH bude nalazilo na popisu stanovništva iz 1991. godine, biće upisano u Centralni izborni spisak za glasanje van Bosne i Hercegovine, za opštinu u kojoj je imalo prebivalište na Popisu stanovništva 1991. godine.

2. Lica koje privremeno borave van Bosne i Hercegovine, takođe moraju da se prijave za glasanje do 24. jula, a prvi korak je isto da popune obrazac prijave za glasanje van BiH PRP-1.

Dokumenti koje treba dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji su:

• popunjen i svojeručno potpisan obrazac prijave PRP-1
• kopiju jednog od tri važeća dokumenta u svrhu dokazivanja identiteta (lična karta BiH, vozačka dozvola BiH ili pasoš BiH)​

Gdje poslati prijavu?

Popunjen PRP-1 obrazac sa pratećom dokumentacijom mora biti dostavljen u Centralnu izbornu komisiju najkasnije do 24. jula do 24:00 časa na adresu:

IZBORI U BOSNI i HERCEGOVINI
Poštanski pretinac 451, 71000 Sarajevo, BiH
ili na faks +387 33 251 333 i +387 33 251 334

Prijava se može uputiti i elektronskom poštom na mejl prijavapp@izbori.ba.

Nakon slanja poželjno je da se provjeri status podnosioca prijave. Provjera se može izvršiti putem dežurnog telefona: +387 33 251 331 i +387 33 251 332 ili na elektronskim putem na mejl info@izbori.ba

VAŽNA NAPOMENA: Potpisi podnosilaca prijava na obrascu PRP-1 moraju biti identični potpisu sa dokumenta koji se prilaže kao dokaz identiteta podnosioca prijave

KAKO PRONAĆI PRP-1 obrazac?

Obrazac prijave za glasanje PRP-1 može se preuzeti na internet stranici Centralne izborne komisije BiH (www.izbori.ba) i Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine (www.mvp.gov.ba), u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (DKP) Bosne i Hercegovine i u klubovima i udruženjima građana.

U obrascu će građani imati mogućnost da se izjasne da li žele da glasaju u diplomatsko-konzularnim predstavništvima (ambasade i konzulati) ili putem pošte.

DODATNE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI:

U kancelariji Saveza Srba iz regiona u Novom Sadu, Bulevar oslobođenja 26, (iza bivše zgrade Lutrije Vojvodine);
Telefon: 021 6613 600; Mejl: info@ssr.org.rs;
Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda i petak od 9 do 16 časova, utorak i četvrtak od 12 do 19 časova.

U kancelariji Udruženja Drvarčana i Udruženja Grahovljana u Beogradu, Bulevar Milutina Milankovića 120 B-lokal 26 (preko puta zgrade Arena sport na Novom Beogradu).
Telefon: 011 3110590, 064 6581044.
Radno vrijeme: srijeda od 14 do 20, četvrtak i petak od 11 do 19 časova.

U navedenim kancelarijama možete preuzeti i PRP1 obrazac.

POSEBNA PRAVILA ZA DISTRIKT BRČKO

Državljani BiH koji se prijavljuju za glasanje u Brčko Distriktu BiH, a imaju status privremenog boravka izvan BiH, obavezno moraju označiti biračku opciju na osnovu entitetskog državljanstva (FBiH ili RS). Ukoliko to ne urade neće imati pravo glasati za Opšte izbore 2018. godine, niti će im biti dostavljen glasački materijal.

 

Ostavi komentar