Ljudi (naše gore list)

Oliver Tihi (Boris Đukić), umetnik srednje generacije rođen u Bosanskom Grahovu 1943. godine. Svoj prvi atelje imao je u Makarskoj, a studije slikarstva završio je u Rimu na čuvenoj ‘’Accademia di Belle Arti’’. Saznaj više

Miloš Bajić je rodjen 1915. godine u Resanovcima kod Bosanskog Grahova. Od 1922. godine živeo je u Beogradu, tu je završio Gimnaziju i Učiteljsku školu. Kao učenik je objavljivao likovne priloge i karikature u listovima…Saznaj više

Gavrilo Princip (25.07.1894 – 28.04.1918) je rođen u selu Obljaj kod Bosanskog Grahova kao četvrto od devetoro dece. Gimnaziju je pohađao u Tuzli u Sarajevu. 1912. godine se povezuje sa…Saznaj više