Osim masiva Dinare kao jednog od dominantnijih planinskih nizova na ovom području smestio se i manji planinski venac Šatorsko – golijski koji se proteže izmedju Grahovskog i Livanjskog polja sa istočne strane, te kanjonske reke Unac sa zapadne strane, a sa severoistočne strane se nalaze Drvarsko i Glamočko polje. Na zapadu je planinski masiv Dinare, a na istoku planinski niz Klekovača (1962m) – Cincar (2006m) koji je ujedno najveći vrh Bosne i Hercegovine, a zajedno sa Vitorogom ( 1906m) dijagonalno prolazi zapadno-bosanskim područjem i čine jedan od dominantnijih planinskih nizova ovog područja Bosne. Šatorsko-Golijski niz planina se smestio jugozapadno od Klekovačko – Grmečke grupe i grupe Cincara, a proteže se od gornjeg porečja gde se na severozapadu nalazi reka Una, nastavlja planinama Jadovnik (1656m), Šator (1873m) i Staretina (1633m) te se na jugoistoku završava Velikom Golijom (1892 m). Jadovnik je planina u BiH smeštena između Bosanskog Grahova i Drvara. Najveći vrh planine Jadovnik je Lisina koja se nalazi na 1656m nadmorske visine.