Troglav je najviši vrh u planinskom lancu Dinarskog masiva. Glavni greben-Veliki Troglav (1931m) je dugačak oko 30km i do 15km širok, nalazi se na severoistočnom delu Dinarskog masiva, prema Bosni i Hercegovini, a na jugoistoku pada do nižeg grebena – Prologa i sedla Vaganj. Pored Velikog Troglava glavni niz najviših severoistočnih vrhova se nastavlja Srednjim Troglavom (1780m), Konj (1856m), na severozapadu Bunjevac (1849m) i Bat (1854m).

Na severoistoku ispod najvišeg Troglava je prostrani lednički kotao okružen visokim stenama, a pri dnu je zaravan sa livadama. Prostrane padine Troglava se spuštaju u obliku više uzastopnih terasa. Najviša zaravan je oko 1500-1600m, a donje padine do nekih 1100m su delom pod hrastovim i grabovim šumama, a uglavnom preovladavaju travnati pašnjaci.

            

Ostavi komentar