Đuro Pucar – Stari (Kesići kod Bosanskog Grahova; 13.decembar 1899.godine – Beograd 12. aprila 1979.godine); učesnik narodnooslobodilačke borbe, društveno-politički radnik FNRJ I NR BIH; narodni heroj Jugoslavije.

Od 1946-1948 obavljao je dužnost predsednika Prezidijuma Narodne skupštine NR Bosne i Hercegovine, a od 1948-1953.god, funkciju predsednika Vlade Narodne Republike Bosne i Hercegovine. Predsednik Skupštine NR BiH bio je od 1953-1963.godine.

Jedan od glavnih organizatora narodnog ustanka u Bosni i Hercegovini. Učestvovao je lično u prvim akcijama na terenu i rukovodio oružanom borbom naroda Bosanske krajine u toku II svetskog rata i bio jedna od najistaknutijih ličnosti u Bosanskoj krajini.

Posle oslobođenja Đuro Pucar-Stari je obavljao visoke državne i partijske funkcije u BiH.

Bio je član izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije i sekretar izvršnog komiteta Saveza komunista BiH. Umro je 12.aprila 1979. u Beogradu, a sahranjen je na sarajevskom Novom groblju.