O gradu (Strana 2)

Na području današnjeg Bosanskog Grahova bilo je stanovništva još u praistorijsko doba. Ostaci jednog ili više naselja na lokalitetu Soline kuće najverovatnije potiču iz srednjeg Neolita tj. oko…Saznaj više

Jedno veće rimsko naselje razvilo se i u Vidovićima pored ceste. Cesta je dolazila od Budruma kod Knina dolinom Butišnice, penjala se na Grahovsko polje najkraćim pravcem i izlazila kod Vidovića. Dalje…Saznaj više